LOADING


Všeobecné obchodní podmínky  


 1. Smlouva
  1. Uzavření smlouvy
   1. Smlouva se uzavírá buď písemně nebo elektronicky
   2. V případě uzavření smlouvy elektronicky, je smlouva uzavřena sjednáním kurzu přes on-line formulář a zaplacením zálohy
   3. Kurzovné musí být zaplaceno nejpozději týden před začátkem kurzu
  2. Zánik smlouvy
   1. Účastník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu
   2. Odstoupí-li účastník od smlouvy před datem uzávěrky, vrací se účastníkovi celá záloha
   3. Odstoupí-li účastník od smlouvy po datu uzáverky, 
 2. Workshop
  1. Termín kurzu nebo workshopu
   1. Termín zahájení je vždy vypsán u jednotlivých kurzů na webové adrese http://www.foto-pro.cz
   2. Jednotlivé body kurzu, podle kterých samotný kurz probíhá, jsou vždy uvedeny v programu
   3. Vyhrazuji si právo posunout zahájení kurzu v případě, že je z technických nebo jiných závažných důvodů nemožné kurz zahájit v daném termínu